Kenneln söker fodervärdar

FODERVÄRD = Helfoder så betalar man inget för hunden utan betalningen sker genom att uppfödaren får 2 kullar av en tik / 6 parningar/kullar på en hane.
 
BIBEHÅLLEN AVELSRÄTT= fd halvfoder är då hälften av helfoder och den andra hälften, betalar man en summa för hunden, den andra halvan är vad uppfödaren värderar sin hunds halva köpesumman.
Alla enligt SKK = Svenska Kennelklubbens avtal.
 
Som fodervärd innebär att man är med i avelsarbetet inom rasen och ska känna sig delaktig i foderhundens uppfödningen om intresset för det finns.
En uppfödaren kan inte ha hemma alla intressanta valpar och det viktigaste är att just de generna kan fortplanta sig i ett fortsatt avelsarbete. Att bevara sina linjer är ju viktigt för en uppfödare. Oftast ligger det många års arbete bakom av gener som man vill bevara och föra vidare.
 
Maila mig på candelinz@hotmail.com och skriver om vad ni kan erbjuda, hur har ni det ordnat för hunden om ni jobbar, vart ni bor.
Berätta gärna lite så jag vet att ni förstår innebörden och vilket intresse ni har av "uppdraget"
Ni bör ha ett ordnat liv för hundens framtid.